top of page
  • Ariën Rasmijn

Rabbithole

Bijgewerkt op: 30 okt. 2020


Zelden heb ik een politicus met zoveel tegenzin een persconferentie zien geven als Ady Thijsen gisteren. De Statenvoorzitter had de monumentale taak om al zijn woorden en die van zijn partij helemaal in zijn eentje weer in te slikken. De motie van wantrouwen tegen Marisol Lopez-Tromp wordt ingetrokken, zei hij met zachte, sombere stem en een stoïcijnse blik in de leegte, dwars door de muur van zijn kantoor. Een heel ander aangezicht natuurlijk dan de strijdbare, zowaar haast verongelijkte Ady Thijsen van amper een week terug. De ontstane maatschappelijke discussie over of de motie die door slechts tien Statenleden was goedgekeurd nou legaal is of niet zou de rechtsstaat aantasten en uit de goedheid van zijn hart wil Ady toch respect tonen voor de mening van anderen en dus laat hij zijn principes varen voor het hogere goed en het algemeen belang. Maar denk niet dat zijn aangifte tegen Lopez-Tromp en een andere – niet eerder genoemde – aangifte wegens bedreiging worden ingetrokken. Groot applaus vanuit de MEP-fractie, ministers en aanhang. Zij noemen het een wijs en onbaatzuchtig besluit van de Statenvoorzitter. Onbaatzuchtig was het zeker, want feitelijk vangt hij de hoon en backlash op voor zo’n beetje iedereen in de partij die bij hoog en laag riep dat de motie geldig was, van Rocco Tjon die de motie had ingediend tot aan partijvoorzitter Hendrik Tevreden en partijleider en premier Evelyn Wever-Croes. En daarmee is de kous af voor hun. De Boze Heks is weg en alles is weer goed en op zijn plaats in de Staten. Tijd om weer te focussen op hoe we uit deze crisis moeten zien te komen. Toch? Nou, nee.


Want steeds komt naar voren dat aan zo’n beetje elke stap in deze procedure iets niet helemaal klopt. Seniorenconventen en centrale commissies werden overgeslagen, brieven naar het kabinet werden niet met Statenleden gedeeld en aan het eind, nadat het kabinet dan maar een onwerkbaar geworden situatie aanhaalde, werd de minister ook niet opgeroepen om zich te verdedigen maar werd de trekker subiet overgehaald. Deze hele procedure is een comedy of errors geworden, waarmee de partij zichzelf en haar pretentie om een integere en transparante regering te leiden onherroepelijke schade heeft aangebracht.


En het ergste is, Marisol Lopez-Tromp is er politiek alleen maar sterker door geworden. In 2017 had ze slechts een fractie van de stemmen die ze ooit had, maar wat haar nu is overkomen heeft nieuw leven geblazen in haar carrière. In een tijd waarin mensen wars zijn van de oude politiek en steeds weer dezelfde mensen en partijen, heeft deze politieke dinosaurus die zelf ook zijn eigen controverses heeft gekend opeens een heel nieuw verhaal. En meer dan ooit snakken mensen naar een nieuw verhaal. De traditionele partijen hebben niks meer te bieden want er is geen geld meer om met gunsten te strooien. Men is zo wanhopig op zoek naar een nieuw geluid dat een jongen van amper negentien, die bij het houden van een spreekbeurt op Facebook nog maar net uit zijn woorden kan komen, tot de nieuwe Messias is gebombardeerd.


Jonge mensen als Leonardo Figaroa, maar ook de mafkezen van HTC hebben de sleutel tot de toekomst. Ze komen uit compleet tegenovergestelde hoeken, maar hebben een ding gemeen. Beiden spreken uit wat daadwerkelijk op straat en op sociale media leeft. Figaroa met zijn zelf opgebouwde basis van kennis en analyse spreekt mensen – jong en oud – aan die eindelijk redelijkheid willen horen in het politieke discours. Of hij nou wel of niet een pion van AVP is zoals RED-leider Ricardo Croes suggereerde doet er vooralsnog niet toe. HTC aan de andere kant, hoe komisch onbeholpen de leden ook overkomen, staat voor de chaos en de uitzichtloosheid waar met name de onderkant van de maatschappij mee te kampen heeft. Dat deel van de bevolking staat nu het verst van de traditionele partijen, die alleen langskomen om lege beloftes te maken en hun stroomrekening een keer te betalen om de vier jaar. En dus maken ze er zelf maar een partij, bij wijze van spreken met blik en karton en hun eigen beloftes. Gilbert Webb heeft eerder laten zien dat hij niet spoort. Ik let niet op hem, maar op de jonge mensen om hem heen die misschien nog oprechter dan wie dan ook, willen geloven in verandering en wanhopig genoeg zijn om dan maar met hem in zee te gaan.


Er is dus sprake van een groot politiek vacuüm. Mensen zijn de coronacrisis moe en de regering heeft door gekonkel, Flamingo's en tal van kleine blunders en ergernissen her en der, maar ook gewoon door het lang moeten aanhouden van repressief beleid om mensen te beschermen, het krediet dat met name de premier aan het begin van de crisis had opgebouwd, grotendeels weer verspeeld. Polls als deze van NoticiaCla geven al aan dat men weer toe is aan wat anders. En daar staat nu Marisol Lopez-Tromp ergens boven, in een betere positie dan menig ander politicus. Dankzij dat gekonkel. Ik vermoed dat dit de reden was waarom Ady Thijsen zo somber was gisteren. De enige manier waarop hij kan hopen uit deze rabbit hole van leugens en verdraaiingen te komen is door te proberen meer en betere leugens en verdraaiingen te verzinnen en hij weet dat dit niet meer goed kan aflopen.

0 opmerkingen
Ad SETAR Complete 60+.gif
bottom of page